Øvrig politisk ledelse

Den politiske ledelsen i departementene består foruten statsråden, av to statssekretærer og en politisk rådgiver.

Statssekretærer utnevnes i statsråd, mens politiske rådgivere ansettes av Statsministerens kontor.  Den politiske ledelsen skiftes ut ved regjeringsskifter.