Øvrig politisk ledelse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Den politiske ledelsen i departementene består foruten statsråden, av to statssekretærer og en politisk rådgiver.

Statssekretærer utnevnes i statsråd, mens politiske rådgivere ansettes av Statsministerens kontor.  Den politiske ledelsen skiftes ut ved regjeringsskifter.