Seksjon for dokumentasjon, drift og regnskap

Seksjonen har ansvar for arkivtjeneste, drift av lokaler, intern økonomi og regnskap.