Ekspedisjonssjef Erik Blom-Dahl

E-post: Erik.Blom-Dahl@kd.dep.no
Telefon: 22 24 75 15

Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk.