Seksjon for analyse og budsjett

Seksjonen arbeider med statsbudsjettet og oppfølging og utvikling av tilskudd. Seksjonen har ansvar for kunnskapsgrunnlaget for politikkutviklingen.