Seksjon for styring og utdanningsstøtte

Seksjonen har ansvar for styring av blant annet Lånekassen og 22. juli-senteret og medansvar for styringen av Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Seksjonen har det faglige ansvaret for utdanningsstøtteordningene gjennom Lånekassen.