Seksjon for styring og utdanningsstøtte

Seksjonen har ansvar for Kompetanse Norge og Lånekassen, og medansvar for Utdanningsdirektoratet. Seksjonen har også det faglige ansvaret for støtteordningene gjennom Lånekassen.