Seksjon for opplæringsrett (SOL)

Seksjonen har ansvar for regelverket for grunnskole, videregående opplæring og SFO. Seksjonen koordinerer etatsstyringen av Utdanningsdirektoratet på avdelingens område.

Avdelingsdirektør er Lilly Sofie Ottesen.