Seksjon for høyere utdanning, forskning og private skoler (HUP)

Seksjonen har ansvar for regelverket for universiteter og høyskoler, forskning og forskningsetikk og private skoler. Seksjonen koordinerer etatsstyringen av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og SIKT på avdelingens område.

Avdelingsdirektør er Lars Vasbotten.