Joatkkaoahpu, fágaskuvla- ja gelbbolašvuođapolitihka ossodat

Ossodat bargá joatkkaoahpu, fágaskuvla- ja gelbbolašvuođapolitihkain ja rávisolbmuid oahpahallamiin. Ossodaga ovddasvástádus leat maid oahppodoarjagat ja álbmotallaskuvllat.

Ossodagas leat njeallje sekšuvnna. 

Analysa- ja bušeahtta sekšuvdna bargá stáhtabušeahtain ja doarjagiid čuovvolemiid- ja ovddidemiiguin. Sekšuvnna ovddasvástádus lea máhttovuođu politihkalaš ovddideapmi. 

Stivren- ja oahppodoarjaga sekšuvnnas lea ovddasvástádus ásahussii Norgga Gelbbolašvuohta ja Loatnakássii, ja mielovddasvástádus Oahpahusdirektoráhttii. Sekšuvnnas lea maid fágalaš ovddasvástádus doarjjaortnegiidda mat leat Loatnakássa bokte.  

Gelbbolašvuođamobiliseren ja fágaoahpu sekšuvnna ovddasvástádus lea oččodit ovdan rávisolbmuid gelbbolašvuođa vai nu eatnasat go vejolaš ožžot barggu. Dasa lassin lea sekšuvnnas ovddasvástádus fágaskuvlaohppui ja karriearabagadallamii.   

Fága- ja fidnooahpu ja rávisolbmuid oahpahusa sekšuvnnas lea ovddasvástádus fága- ja fidnoohppui, joatkkaoahpu čađaheapmái ja rávisolbmuid formála ja eahpeformála oahpaheapmi. 

Joatkkaoahpu sekšuvnnas – sisdoalu- ja vuogádat sekšuvnnas lea ovddasvástádus oahpporáhkkaneami oahppoprográmmaid sisdollui ja vuogádahkii ja buot joatkkaoahpuid oktasašfága, oahppobirrasa ja profešuvdnaovddideapmái. Sekšuvnnas lea maid ovddasvástádus álbmotallaskuvllaide.