Seksjon for innhold og system

Seksjonen skal utvikle barnehagens og grunnskolens innhold og miljø slik at alle barn og unge opplever utvikling, læring og trivsel. IOS har blant annet ansvar for rammeplan, overordnet del og læreplaner, leke- og læringsmiljø, eksamen og standpunkt og fysisk- og psykisk helse.