Seksjon for analyse og budsjett

Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet og med utvikling av kunnskapsgrunnlag og statistikk innenfor barnehage- og grunnskoleområdet.