Seksjon for kompetanse og profesjonsutvikling

Seksjonen har ansvar for tiltak som styrker kompetanse og profesjonsutvikling hos lærere og andre tilsatte i barnehage og skole. Seksjonen har også ansvar for barn og unge med særskilte behov og minoritetsspråklige.