Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning behandler klager på enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i fagskoleloven § 16, og §§ 24 til 27, jf. fagskoleforskriften § 43. Dette er saker om opptak gjennom Samordna opptak, annullering av eksamen m.m., utestenging, bortvisning, vurdering av skikkethet og krav til politiattest. Nemnda behandler likevel ikke klager på fagskolenes opptaksvedtak om realkompetanse eller spesielle opptakskrav.

Departementet har oppnevnt følgende medlemmer for perioden april 2021 til april 2025

Medlemmer

  • Øystein Hagen leder)
  • Ann Marit Roterud Espe (nestleder)
  • Gunnbjørg Tveiten Engehagen (medlem)
  • Annelise Kiønig (medlem)
  • Erik Brekken (medlem)
  • Henning Skau (studentrepresentant)
  • Thea Tuset (studentrepresentant)

Vararepresentanter

  • Jens Christian Thysted
  • John Øivind Eggesbø
  • Silje Sørensen (student)