Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

FUB skal sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker og at Kunnskapsdepartementet har et rådgivende organ. FUB skal jobbe etter følgende hovedmål: «Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.»

Medlemmer:

  • Einar Olav Larsen, Leder, Verdal.
  • Cathrine Ballo Olsen, Tromsø
  • Erik Eika, Bærum kommune
  • Marte Oppedal Vale, Oslo
  • Thomas Ole Andersen, Røros/Plassje i Trøndelag
  • Silje Lødøen Fiksdal, Brattvåg i Ålesund