NOU 2019: 2

Fremtidige kompetansebehov II — Utfordringer for kompetansepolitikken

Kompetansebehovsutvalget (KBU) ble nedsatt av Kongen i statsråd våren 2017 for en periode på tre år. Formålet med utvalget er å gi den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov. I KBUs andre rapport blir kunnskapsgrunnlaget oppdatert og komplementert og utvalget peker på noen utfordringer for kompetansepolitikken. Rapporten ble overlevert til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 1. februar 2019.

Les dokumentet