Arbeidsmarked og sysselsetting

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av en servitør som serverer.

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftsmangler i flere sektorer. Norge har gjennom mange år vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked.

Bilde av NAVs logo

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tilbyr arbeidsrettede tjenester som veiledning og hjelp til å søke jobb. Dersom de ordinære tjenestene ikke er tilstrekkelige, kan NAV tilby ulike typer arbeidsrettede tiltak og tjenester.

Aktuelt nå

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foran blå pressevegg med Arbeids- og sosialdepartementets logo

Pressemelding

1500 færre helt ledige i mars

31.03.2017: – Vi er i ferd med å legge den mørkeste tiden bak oss og det lysner forsiktig på arbeidsmarkedet. Den registrerte arbeidsledigheten faller nå for fjerde måned på rad, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Pressemelding

TBU: endelig rapport 2017

31.03.2017: Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017 – endelig rapport.

Mann på byggeplass i sort/hvitt

Pressemelding

900 færre helt ledige i februar

03.03.2017: – Fallet i antall ledige de siste månedene har kommet i store deler av landet, også på Sør- og Vestlandet. I Rogaland er nå arbeidsledigheten lavere enn på samme tid i fjor, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Flere saker om Arbeidsmarked og sysselsetting

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Prop. 1 S (2016–2017)

06.10.2016: Arbeids- og sosialdepartementets budsjettforslag.

Meld. St. 33 (2015–2016)

NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet

20.05.2016: Meldingen «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» drøfter strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Drøftingen tar utgangspunkt i gjennomgangen av arbeids- og velferdsforvaltningen som ekspertgruppen ledet av Sigrun Vågeng foretok i 2014/2015. NAV-meldingen drøfter tiltak for at flere skal komme i arbeid og hvordan NAV-kontoret skal få større handlingsfrihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler

Kontakt

Arbeidsmarkedsavdelingen / Arbeidsmarknadsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,