Arbeidsliv

Arbeidsmarked og sysselsetting

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Bilde av to personer som samarbeider over en datamaskin.

Dagpenger

Dagpenger under arbeidsløshet er en folketrygdytelse som gir delvis dekning av tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av NAVs logo

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tilbyr arbeidsrettede tjenester som veiledning og hjelp til å søke jobb. Dersom det er behov for mer omfattende oppfølging, kan NAV tilby ulike typer arbeidsmarkedstiltak.

Aktuelt nå

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Vil styrke retten til heltidsjobb

17.06.2022: Regjeringen vil at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet, og legger frem flere lovforslag for å styrke retten til heltidsstillinger.

Personer rundt et møtebord, sett gjennom en glassvegg.

Bedring i arbeidsmarkedet gir reduksjon i arbeidsmarkedstiltak

12.05.2022: Utsiktene i arbeidsmarkedet ser klart bedre ut enn anslått i nasjonalbudsjettet i fjor høst. Derfor foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 264 millioner kroner.

Kontakt

Arbeidsmarkedsavdelingen / Arbeidsmarknadsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,