Arbeidsmarked og sysselsetting

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av en servitør som serverer.

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftsmangler i flere sektorer. Norge har gjennom mange år vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked.

Bilde av NAVs logo

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tilbyr arbeidsrettede tjenester som veiledning og hjelp til å søke jobb. Dersom de ordinære tjenestene ikke er tilstrekkelige, kan NAV tilby ulike typer arbeidsrettede tiltak og tjenester.

Aktuelt nå

Uskarpt bilde av mennesker som går i en gågate

1000 færre helt ledige i august

02.09.2016: Den registrerte ledigheten falt med 1000 personer i august. – Kampen mot arbeidsledigheten er regjeringens viktigste oppgave. Vi holder trykket oppe for å skape flere nye jobber, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Nett-tv

Bilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foran pressevegg

Skal gjøre NAV mer arbeidsrettet

20.05.2016: Regjeringen foreslår en rekke tiltak som skal gjøre NAV bedre i stand til å få folk i jobb. – Jeg vil ha et NAV som er mer brukervennlig og som er enda tettere på næringslivet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Vil endre reglene for dagpenger og utdanning

29.01.2016: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår å endre regelverket, slik at det blir enklere for permitterte og arbeidsledige å fullføre en påbegynt utdanning.

Flere saker om Arbeidsmarked og sysselsetting

Dokumenter

Forskrift

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften)

12.12.2015: Hovedformålet med arbeidsmarkedstiltakene er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid. Denne forskriften fastsetter på hvilke vilkår det enkelte tiltak er utformet.

Rundskriv

AI-1/2015 - Instruks om tolkning av utlendingsloven § 112 annet ledd bokstav b - arbeidsløs etter å ha hatt lønnet arbeid i mer enn ett år

29.06.2015: Formålet med instruksen er å avklare hva som ligger i vilkåret "i mer enn ett år".

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler

Kontakt

Arbeidsmarkedsavdelingen / Arbeidsmarknadsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,