Arbeidsmarked og sysselsetting

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Bilde av to personer som samarbeider over en datamaskin.

Virkemidler i arbeidsmarkedspolitikken

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tilbyr ulike arbeidsrettede tjenester og tiltak for å få flere folk i jobb og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, arbeidsløysa er låg og inntektene er høge. Men samstundes har vi mange med nedsett arbeidsevne utanfor arbeidslivet.

Bilde av NAVs logo

Organisering av arbeidsmarkedspolitikken

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Kontakt

Arbeidsmarkedsavdelingen / Arbeidsmarknadsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,