Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeidsmarked og sysselsetting

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av en servitør som serverer.

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftsmangler i flere sektorer. Norge har gjennom mange år vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked.

Bilde av NAVs logo

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tilbyr arbeidsrettede tjenester som veiledning og hjelp til å søke jobb. Dersom de ordinære tjenestene ikke er tilstrekkelige, kan NAV tilby ulike typer arbeidsrettede tiltak og tjenester.

Aktuelt nå

Anniken Hauglie i blå kjole utendørs foran banner i lilla og rosa med "inkluderingsdugnaden" på.

Pressemelding

Færre arbeidslause i 2018

21.12.2018: – 2018 blei et godt år på arbeidsmarknaden. Regjeringa bruker no dei gode tidene til å få enda fleire i jobb. Vi helser 2019 velkomen som eit år for meir inkludering, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Steinar Holden sittende til venstre og Anniken Hauglie stående til høyre, leende foran hvit tavle. Møtedeltakere med ryggen mot kamera i forgrunnen.

Nyhet

Sysselsettingsutvalet: Første møte i ekspertgruppa

31.01.2018: Tysdag 30. januar møttest medlemmene i ekspertgruppa for første gong.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2018

Prop. 1 S (2017–2018)

12.10.2017: Arbeids- og sosialdepartementets budsjettforslag.

Meld. St. 33 (2015–2016)

NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet

20.05.2016: Meldingen «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» drøfter strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Drøftingen tar utgangspunkt i gjennomgangen av arbeids- og velferdsforvaltningen som ekspertgruppen ledet av Sigrun Vågeng foretok i 2014/2015. NAV-meldingen drøfter tiltak for at flere skal komme i arbeid og hvordan NAV-kontoret skal få større handlingsfrihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler

Kontakt

Arbeidsmarkedsavdelingen / Arbeidsmarknadsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Til toppen