Prop. 108 S (2023–2024)

Utbetaling av nye løningar for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2024 m.m.

Proposisjonen handlar om utbetalingar av nye løningar for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2024.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget