NOU 2024: 11

Lavlønn i Norge

Hovedformålet med Lavlønnsutvalget har vært å framskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag som kan danne en felles virkelighetsforståelse av omfang og utvikling av lavlønn i Norge. Utvalget slår fast at det norske arbeidslivet har et høyere nivå på de laveste lønningene og mindre lønnsforskjeller enn de fleste andre land. Lønnsforskjellene og omfanget av lavlønn i Norge økte fra 1997 til 2015, men har vært stabile siden 2015.

Les dokumentet

Tallgrunnlag