Lønn og inntekt

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

Bilde av stående kronestykke

Inntektspolitikk og lønnsoppgjør

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å sørge for høy sysselsetting og lav arbeidsledighet.

SSB-direktør Geir Axelsen, som leder det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøret (TBU)

Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU)

Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) legg til rette for at partane i arbeidslivet og myndigheitene har ei best mogeleg felles forståing av situasjonen i norsk økonomi.

Bilde av en mann og en dame som går i en gang.

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler på vegne av staten med hovedsammenslutningene.