Lønn og inntekt

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU)

Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) legg til rette for at partane i arbeidslivet og myndigheitene har ei best mogeleg felles forståing av situasjonen i norsk økonomi.

Bilde av stående kronestykke

Inntektspolitikk og lønnsoppgjør

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

Hovedtariffavtalen 2014-2016

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. KMD har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler på vegne av staten med hovedsammenslutningene.

Aktuelt nå

Pressemelding

TBU: endelig rapport 2017

31.03.2017: Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017 – endelig rapport.

Pressemelding

Årets lønnsoppgjør

28.03.2017: Lønnsoppgjøret for ansatte i det statlige tariffområdet starter torsdag 30. mars. Partene møtes klokken 10.00 i Auditoriet i R5. Presse må møte senest kl. 09.45 for registrering.

Nett-tv

Ådne Cappelen mot blå bakgrunn.

Pressemelding

TBU: foreløpig rapport 2017

20.02.2017: Mandag 20. februar kl 10.00 la Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) fram sin foreløpige rapport om grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2017.

Flere saker om Lønn og inntekt

Dokumenter

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne mv. Det gis også anslag for prisutviklingen i inneværende år. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

Rapporter

Rapporter fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) avgir vanligvis to rapporter hvert år, en før og en etter lønnsoppgjørene. Her finner du TBUs rapporter.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler

Ressurser