Lønn og inntekt

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

Ådne Cappelen, leder av TBU, sittende ved et bord med mikrofon foran seg.

Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU)

Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) legg til rette for at partane i arbeidslivet og myndigheitene har ei best mogeleg felles forståing av situasjonen i norsk økonomi.

Bilde av stående kronestykke

Inntektspolitikk og lønnsoppgjør

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

Hovedtariffavtalen 2014-2016

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler på vegne av staten med hovedsammenslutningene.

Aktuelt nå

Nærbilde av Ådne Cappelen som intervjues

TBU: Hovedpunkter fra rapporten etter inntektsoppgjørene 2018

22.06.2018: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets hovedoppgjør 26. februar og en endelig utgave 26. mars, jf. NOU 2018: 8. I denne rapporten gis en oversikt over hovedtrekkene så langt i årets hovedoppgjør.

Nett-tv

Ådne Cappelen på talerstol foran blå pressevegg med departementes logo på

Pressemelding

TBU: foreløpig rapport 2018

26.02.2018: Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2018 – foreløpig rapport.

Dokumenter

NOU

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne mv. Det gis også anslag for prisutviklingen i inneværende år. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

Rapporter

Rapporter fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) avgir vanligvis to rapporter hvert år, en før og en etter lønnsoppgjørene. Her finner du TBUs rapporter.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler

Ressurser

Til toppen