Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. KMD har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler på vegne av staten med hovedsammenslutningene.

Lønnsoppgjøret 2017

Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2017.

Lokal lønnspolitikk

Partene lokalt må etablere en lønnspolitikk som er tilpasset virksomhetenes forhold og behov.

Statens lederlønnssystem

Statens lederlønnssystem ble etablert i 1991. Ordningen kopler statlige topplederes resultater og lønn tettere sammen, og legger til rette for økt mobilitet i topplederstillingene.