Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2022–30. april 2024

Hovedtariffavtalene i staten for LO Stat og YS Stat, og hovedtariffavtalene for Akademikerne og Unio for tariffperioden 2022-2024.

Se også: