Rapporter fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) avgir vanligvis to rapporter hvert år, én før og én etter lønnsoppgjørene.

  1. Én rapport foran lønnsoppgjørene som består av en foreløpig utgave i slutten av februar (inkludert en kortversjon) og en endelig utgave i slutten av mars. Rapporten gir oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurranseevnen. Den gir også en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi. Dessutan er det flere vedlegg, bl.a.  om lønnsoppgjørene året før, definisjoner av en del lønnsbegrep og institusjonelle trekk ved lønnsdannelsen i Norge. Marsrapporten blir trykket og utgitt i NOU-serien.
  2. Én rapport etter lønnsoppgjørene (i juni) som består av en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år. 

2024

Etter inntektsoppgjørene

21.06.2024

Før inntektsoppgjørene

22.03.2024

20.02.2024

16.02.2024

2023

Etter inntektsoppgjørene

19.06.2023

Før inntektsoppgjørene

03.04.2023

20.02.2023

2022

Etter inntektsoppgjørene

17.06.2022

Før inntektsoppgjørene

04.04.2022

21.02.2022

18.02.2022

2021

Etter inntektsoppgjørene

18.06.2021

Før inntektsoppgjørene

25.03.2021

16.02.2021

15.02.2021

2020

Før inntektsoppgjørene

19.06.2020 

18.02.2020

17.02.2020

2019

Etter inntektsoppgjørene

21.06.2019

Før inntektsoppgjørene

28.03.2019

19.02.2019

18.02.2019

2018

Etter inntektsoppgjørene

22.06.2018

Før inntektsoppgjørene

26.03.2018

27.02.2018

26.02.2018

2017

Etter inntektsoppgjørene

23.06.2017

Før inntektsoppgjørene

31.03.2017

22.02.2017

20.02.2017

2016

Etter inntektsoppgjørene

24.06.2016

Før inntektsoppgjørene

01.04.2016

24.02.2016

- finnes også i Word-format

22.02.2016

- finnes også i Word-format

2015

Etter inntektsoppgjørene 

19.06.2015

Før inntektsoppgjørene

30.03.2015

17.02.2015

- finnes også i Word-format

16.02.15

- finnes også i Word-format

2014

Etter inntektsoppgjørene 

20.06.14


Før inntektsoppgjørene

31.03.14

19.02.14

- finnes også i Word-format

17.02.14

- finnes også i Word-format

2013

Etter inntektsoppgjørene

24.06.13

Før inntektsoppgjørene

25.03.2013:

18.02.2013:

– finnes også i Word-format

2012

Etter inntektsoppgjørene

22.06.2012:

Før inntektsoppgjørene

30.03.2012:

22.02.2011: 

– finnes også i Word-format

20.02.2012:

2011

Etter inntektsoppgjørene

22.06.2011:

Før inntektsoppgjørene

05.04.2011:

24.02.2011:

21.02.2011:

2010

Etter inntektsoppgjørene

21.06.2010:

Før inntektsoppgjørene

29.03.2010:

24.02.2010:

19.02.2010:

2009

Etter inntektsoppgjørene

24.06.2009:

Før inntektsoppgjørene

30.03.2009:

16.02.2009:

16.02.2009:

2008

Etter inntektsoppgjørene

24.06.2008: 

Før inntektsoppgjørene

06.05.2008:

20.02.2008

2007

Etter inntektsoppgjørene

22.06.2007: 

Før inntektsoppgjørene

28.03.2007:

26.02.2007: 

26.02.2007: 

26.02.2007:

26.02.2007: 

2006

Etter inntektsoppgjørene

29.06.2006:

Før inntektsoppgjørene

30.03.2006:

21.02.2006:

Eldre rapporter