Historisk arkiv

Foreløpig rapport fra Beregningsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Foreløpig rapport i fullversjon fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene er nå tilgjengelig.

Foreløpig rapport i fullversjon fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene er nå tilgjengelig.