NOU 2009: 7

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2009

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2009

Les dokumentet