Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

Opprettet: 1967
Type: Utvalg

TBU lager vanligvis to rapporter hvert år. Én rapport blir laget før lønnsoppgjørene. Denne rapporten kommer i to utgaver – en foreløpig utgave i slutten av februar og en endelig utgave i slutten av mars/begynnelsen av april. Den andre rapporten kommer i juni og er en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet mellom partene om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.

Aktive medlemmer:
Geir Axelsen (leder)
Lars Eivind Haartveit (medlem)
Erik Orskaug (medlem)
Ellen Horneland (medlem)
Ann Lisbet Brathaug (medlem)
Stein Gjerding (medlem)
Torill Lødemel (medlem)
Frank Emil Jøssund (medlem)
Roger Bjørnstad (medlem)
Torbjørn Eika (medlem)
Øystein Dørum (medlem)
Ragnar Ihle Bøhn (medlem)
Sigrid Russwurm (medlem)
Grethe Lunde (medlem)
Arna Merete Onshus (medlem)

Kontakt:

Postadresse: Postboks 8019 Dep 0030 Oslo