Permanente nemnder, styrer, råd og utvalg

Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

TBU lager vanligvis to rapporter hvert år. Én rapport blir laget før lønnsoppgjørene. Denne rapporten kommer i to utgaver – en foreløpig utgave i slutten av februar og en endelig utgave i slutten av mars/begynnelsen av april. Den andre rapporten kommer i juni og er en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

Her kan du lese mer om det tekniske beregningsutvalget, og finne rapportene deres helt tilbake til starten i 1967.

Om Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Opprettet: 1967

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8019 Dep 0030 Oslo

Eget nettsted: https://www.regjeringen.no/id439434/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet mellom partene om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.

Full mandattekst Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Aktive medlemmer (pr. 05.05.2022)

 • Geir Axelsen (leder)
 • Lars Eivind Haartveit (medlem)
 • Erik Orskaug (medlem)
 • Ellen Horneland (medlem)
 • Ann Lisbet Brathaug (medlem)
 • Stein Gjerding (medlem)
 • Torill Lødemel (medlem)
 • Frank Emil Jøssund (medlem)
 • Roger Bjørnstad (medlem)
 • Torbjørn Eika (medlem)
 • Øystein Dørum (medlem)
 • Ragnar Ihle Bøhn (medlem)
 • Sigrid Russwurm (medlem)
 • Grethe Lunde (medlem)
 • Arna Merete Onshus (medlem)