Permanente nemnder, styrer, råd og utvalg

Den norske ILO-komite

Den viktigste oppgaven for den norske ILO-komiteen er å drøfte saker som følger av vårt medlemskap i den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Komiteen drøfter også andre internasjonale spørsmål som gjelder arbeidsmarked, sysselsetting og arbeidsmiljø.

Om Den norske ILO-komiteen

Opprettet: 1947

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8019 Dep, 0030

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Den viktigste oppgave er å drøfte saker som følger av vårt medlemskap i Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Den drøfter også andre internasjonale spørsmål som gjelder arbeidsmarked, sysselsetting og arbeidsmiljø.

Aktive medlemmer

 • Tanya Marie Samuelsen (leder)
 • Henrik Munthe (medlem)
 • Hege Ajer Petterson (medlem)
 • Ellen-Kathrine Fauske (medlem)
 • Tore Eugen Kvalheim (medlem)
 • Liz Helgesen (medlem)
 • Steinar Krogstad (medlem)
 • Tonje Thue Width (medlem)
 • Astrid Merethe Svele (medlem)
 • Ulrikke Holmøy (medlem)
 • Phillip André Charles (medlem)
 • Tone Liljeroth (medlem)
 • Amna Veledar (medlem)
 • Haakon Storhaug (varamedlem)
 • Siri Klevstrand (varamedlem)
 • Øystein Holm-Haagensen (varamedlem)
 • Tonje Faanes (varamedlem)
 • Jon Olav Bjergene (varamedlem)