Den norske ILO-komite

Den viktigste oppgaven for den norske ILO-komiteen er å drøfte saker som følger av vårt medlemskap i den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Komiteen drøfter også andre internasjonale spørsmål som gjelder arbeidsmarked, sysselsetting og arbeidsmiljø.

Opprettet: 1947
Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Den viktigste oppgave er å drøfte saker som følger av vårt medlemskap i Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Den drøfter også andre internasjonale spørsmål som gjelder arbeidsmarked, sysselsetting og arbeidsmiljø.

Aktive medlemmer

Tanya Marie Samuelsen (leder) 
Henrik Munthe (medlem)                                                                                    Ellen Sportsøl (observatør) FN-sambandet                                                    Iselin Danbolt (observatør) FN-sambandet
Hege Ajer Petterson (medlem)
Ellen-Kathrine Fauske (medlem)
Tore Eugen Kvalheim (medlem)
Liz Helgesen (medlem)
Steinar Krogstad (medlem)
Tonje Thue Width (medlem)
Astrid Merethe Svele (medlem)
Marte Steinsund Bjørnsen (medlem)
Sandra Marie Herlung  (medlem)
Amna Veledar (medlem)                                                                                            Mona Frøystad (medlem)                                                                                    Rolf Vestvik (medlem)
Haakon Storhaug (varamedlem)
Siri Klevstrand (varamedlem)
Tonje Faanes (varamedlem)
Jon Olav Bjergene (varamedlem)

Kontakt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo