Styret for pensjonsordningen for apotekervirksomhet

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) er en lovfestet pensjonsordning for ansatte ved apotek.

POA har et eget styre som blant annet har det overordnede ansvaret for at pensjonskassen har en tilfredsstillende økonomi, og for at den administreres i henhold til de retningslinjer som er gitt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Type: Styre
Opprettet: 1953

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Leder pensjonsordningen for apoteketaten.

Aktive medlemmer:

 • Administrerende direktør i SPK Tomas Berg (styreleder),
  vara: Seniorrådgiver Arild Storegjerde
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter: Utrednings- og analysedirektør Kristin Juliussen
  vara: Sjefsøkonom Stein Gjerding,
 • Hovedorganisasjonen Virke: Forhandlingssjef Trond A. Teisberg,
  vara: Forhandlingssjef Ann Torunn Tallaksen,
 • Norges Farmaceutiske Forening: Generalsekretær Greta Torbergsen, vara: medlem Birgitte Lloyd
 • Parat/Farmasiforbundet: Spesialrådgiver Kjell Morten Aune,
  vara: Advokat Katrine Andresen Roald.

Kontakt

Postadresse: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo