Styret for pensjonsordningen for sykepleiere

Oversikt over styret for pensjonsordningen for sykepleiere.

Om Styret for pensjonsordningen for sykepleiere

Opprettet: 2005

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Kommunal Landspensjonskasse, Postboks 1733 Vika, 121

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utgiftene dekkes av pensjonskassen

Aktive medlemmer (pr. 05.01.2022)

  • Finn Melbø (leder)
  • Anita Mølmesdal Sivertsen (varaleder)
  • Kristin Juliussen (medlem)
  • Harald Jesnes (medlem)
  • Marit Gjerdalen (varamedlem)
  • Alexander Henriksen (varamedlem)