Styret for pensjonsordningen for sykepleiere

Pensjonsordningen for sykepleiere er lovfestet og ifølge loven skal ordningen ha et styre på tre medlemmer med personlige varamenn som oppnevnes av departementet for fire år om gangen. Ett av medlemmene skal representere sykepleierne og ett arbeidsgiverne. Det tredje medlem er styrets formann. Departementet treffer vedtak om godtgjørelse til styremedlemmene.

Type: Styre
Opprettet: 2005

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utgiftene dekkes av pensjonskassen.

Aktive medlemmer:

Tomas Berg, Statens pensjonskasse (leder)
Anita Mølmesdal Sivertsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet (varaleder)
Kristin Juliussen, Spekter (medlem)
Marit Gjerdalen, Norsk sykepleierforbund (medlem)
Alexander Henriksen, KS (varamedlem)
Yvonne Frøen, Norsk sykepleierforbund (varamedlem)

Kontakt

Postadresse: Kommunal Landspensjonskasse, Postboks 1733 Vika, 121