Om Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Etater og virksomheter under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Underliggende virksomheter

Tilknyttede virksomheter

  • Arbeidsretten

    Arbeidsretten er en særdomstol som behandler tvister om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og visse tvister om fortolkning av arbeidstvist- og tjenestetvistlovens regler, tvister om brudd på tariffavtaler og om sanksjoner ved slike avtalebrudd. Arbeidsretten behandler også tvister om erstatningsansvar ved avtalebrudd og ulovlig arbeidsstans.

    Nettside: http://www.arbeidsretten.no/

  • Riksmeklaren/Riksmekleren

    Institusjonen si oppgåve er å mekle i interessetvistar mellom partane i arbeidslivet, dvs. tvistar om oppretting eller revisjon av tariffavtalar. Verksemda blir leia av riksmeklaren.

    Nettside: http://www.riksmekleren.no/