Etater og virksomheter under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Underliggende virksomheter

Tilknyttede virksomheter

 • Arbeidsretten

  Arbeidsretten er en særdomstol som behandler tvister om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og visse tvister om fortolkning av arbeidstvist- og tjenestetvistlovens regler, tvister om brudd på tariffavtaler og om sanksjoner ved slike avtalebrudd. Arbeidsretten behandler også tvister om erstatningsansvar ved avtalebrudd og ulovlig arbeidsstans.

  Nettside: http://www.arbeidsretten.no/

 • Fellesordningen for AFP i privat sektor

  Fellesordningen for AFP er en tariffestet ordning som administrer AFP-ordningen i privat sektor. Fellesordningen for AFP krever inn premier fra bedriftene som er tilsluttet ordningen, og saksbehandler søknader om AFP fra arbeidstakere.

  Nettside: https://www.afp.no/

 • Riksmeklaren/Riksmekleren

  Institusjonen si oppgåve er å mekle i interessetvistar mellom partane i arbeidslivet, dvs. tvistar om oppretting eller revisjon av tariffavtalar. Verksemda blir leia av riksmeklaren.

  Nettside: http://www.riksmekleren.no/