Trygderetten

Trygderetten er eit domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan organisert under Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Trygderetten behandlar ankar på vedtak om trygde- og pensjonsspørsmål. Dei fleste sakene er frå Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Trygderetten blei oppretta ved ei eiga lov i 1967 – det same året som folketrygdlova tredde i kraft. Les meir om Trygderetten si historie.

Nettside: http://www.trygderetten.no/