Ledige stillinger i Arbeids- og sosialdepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Arbeids- og sosialdepartementet.
Bilde av Arbeids- og sosialdepartementets logo med riksløve. Foto: Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Dersom listen nederst på siden er tom, er det for tiden ingen utlyste stillinger. Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Jobbnorge.no.

Hvordan er det å jobbe i Arbeids- og sosialdepartementet?

Les mer om å jobbe i Arbeids- og sosialdepartementet her

Ledige stillinger i andre departementer?

Se ledige stillinger i alle departementer her

Samfunnsviter

Ønsker du en jobb i skjæringspunktet mellom politikk og fag? Vi søker etter en dyktig og engasjert medarbeider med samfunnsvitenskapelig kompetanse, interesse for politikkutvikling, forvaltning og forskning/kompetanseutvikling og som ønsker å jobbe med sentrale tema innen arbeidslivsområdet som arbeidslivskriminalitet og styrking av det seriøse arbeidslivet, arbeidsmiljø, medvirkning og partsamarbeid.Vi har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Arbeidsmiljø- og ...

Søknadsfrist: 31. januar 2021

Vi søker to seniorrådgivere

Vi har ledig to faste stillinger som seniorrådgivere i Budsjett- og styringsavdelingen.  Den ene stillingen er plassert i seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og den andre stillingen er plassert i seksjon for styring og forskning og utvikling (FoU).Oppgi hvilken stilling du søker på. ...

Søknadsfrist: 22. januar 2021