Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ledige stillinger i Arbeids- og sosialdepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Arbeids- og sosialdepartementet.
Bilde av Arbeids- og sosialdepartementets logo med riksløve. Foto: Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Dersom listen nederst på siden er tom, er det for tiden ingen utlyste stillinger. Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Jobbnorge.no.

Hvordan er det å jobbe i Arbeids- og sosialdepartementet?

Les mer om å jobbe i Arbeids- og sosialdepartementet her

Ledige stillinger i andre departementer?

Se ledige stillinger i alle departementer her

Samfunnsvitere/samfunnsøkonomer

Vi har en til to faste stillinger ledig som rådgiver/seniorrådgiver i arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen vår. Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen har blant annet ansvar for politikkutvikling, regelverk, forvaltning og kunnskapsutvikling knyttet til arbeidsretts- og arbeidsmiljøområdet, som arbeidstid, stillingsvern, kollektiv arbeidsrett, HMS, inkluderende arbeidsliv, partssamarbeid og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Arbeidstilsynet, ...

Søknadsfrist: 20. oktober 2019

Vi trenger tre dyktige jurister til arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen vår

Vi har 1-3 ledige stillinger i arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen: En fast stilling som seniorrådgiver Ett til to vikariater som rådgiver/seniorrådgiver med varighet på ett år Avdelingen har ansvar for politikkutvikling, regelverk, forvaltning og kunnskapsutvikling knyttet til arbeidsretts- og arbeidsmiljøområdet, som arbeidstid, stillingsvern, kollektiv arbeidsrett, HMS, inkluderende arbeidsliv, partssamarbeid og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Avdelingen er organisert slik at du ...

Søknadsfrist: 21. oktober 2019

Rådgiver - budsjett og etatsstyring

Vi har ledig en fast stilling som rådgiver i arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen. Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen har ansvar for arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv, på land og på norsk kontinentalsokkel. Arbeidsrett og HMS er en del av EØS-avtalen, og EU/EØS-arbeid er derfor en sentral del av avdelingens oppgaver. I tillegg har avdelingen ansvaret for Norges forhold til Den Internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen har ansvar ...

Søknadsfrist: 20. oktober 2019

Vi søker en engasjert og dyktig seniorrådgiver

Vi har ledig en fast stilling som seniorrådgiver i stabsavdelingen. Stabsavdelingen har ansvar for departementets organisasjon og fellessystemer. Avdelingen har ansvar for utvikling av felles arbeidsprosesser, samfunnssikkerhet og beredskap, dokumentasjonsforvaltning, saksbehandlings- og kontorstøttesystemer samt kontorstøtteoppgaver. Avdelingen har også ansvar for organisasjonsutvikling og personalpolitikk, og ivaretar arbeidsgiverfunksjonene i departementet. Du vil få ansvar for avdelingens ...

Søknadsfrist: 20. oktober 2019

Avdelingsdirektør

Vi har ledig en fast stilling som avdelingsdirektør i juridisk seksjon i arbeidsmarkedsavdelingen. Juridisk seksjon har ansvar for regelverk på forskjellige områder knyttet til arbeidsmarkedet, slik som folketrygdlovens regler om dagpenger under arbeidsløshet og stønader til enslig mor eller far og lov om lønnsplikt under permitteringer og arbeidsmarkedsloven. Seksjonen har også ansvaret for regelverket om arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS, allmenngjøringsloven, EØS-arbeidstakarlova og de ...

Søknadsfrist: 17. oktober 2019

Taleskriver

Arbeids- og sosialdepartementet søker taleskriver (seniorrådgiver) med en god penn og erfaring med å formidle budskap på en enkel og forståelig måte. Du får jobbe tett på den politiske ledelsen og departementets fagavdelinger med aktuelle saker som engasjerer bredt i befolkningen om arbeidsmarked, arbeidsmiljø, velferd og pensjon. Stillingen er fast og er plassert i presse- og kommunikasjonsenheten. ...

Søknadsfrist: 16. oktober 2019

      Administrerende direktør       Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse (SPK) er en sentral tjenestepensjonsleverandør med stort samfunnsansvar. SPK skal beregne og utbetale korrekt pensjon til rett tid. SPK administrerer også forsikringsordninger og tilbyr boliglån til medlemmene. SPKs tjenestepensjon er en sentral del av alderspensjonssystemet, og utgjør også en viktig forsikring ved uførhet og død SPK er i startfasen av et omfattende reformarbeid i forbindelse med innføring av ny offentlig tjenestepensjon og andre pensjonsregler. ...

Søknadsfrist: 28. oktober 2019

Til toppen