Ledige stillinger i Arbeids- og sosialdepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Arbeids- og sosialdepartementet.
Bilde av Arbeids- og sosialdepartementets logo med riksløve. Foto: Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Dersom listen nederst på siden er tom, er det for tiden ingen utlyste stillinger. Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Jobbnorge.no.

Hvordan er det å jobbe i Arbeids- og sosialdepartementet?

Les mer om å jobbe i Arbeids- og sosialdepartementet her

Ledige stillinger i andre departementer?

Se ledige stillinger i alle departementer her

Nestleder i Arbeidsretten

Arbeidsretten er en spesialdomstol og er sammen med Riksmekleren (og Rikslønnsnemnda) en del av tvisteløsningssystemet som staten stiller til disposisjon for det kollektive arbeidslivet. I tillegg til den dømmende virksomheten, skal domstolen bidra til kompetanseoppbygging innfor den kollektive arbeidsretten. Arbeidsretten deltar i også et internasjonalt samarbeid mellom arbeidsrettsdomstolene i Norden og Europa.Hovedinnholdet i stillingen er ordinære dommeroppgaver, herunder saksforberedelse ...

Søknadsfrist: 5. mai 2021

Traineer

Vi søker to dyktige og engasjerte medarbeidere med interesse for det arbeids- og velferdspolitiske fagområdet. Vi har ledig to stillinger som førstekonsulent/rådgiver. Den ene stillingen er plassert i Pensjonsavdelingen og den andre stillingen er plassert Velferdspolitisk avdeling. Stillingene lyses ut gjennom traineeprogrammet i staten  og har en varighet på 1,5  til  2 år. ...

Søknadsfrist: 30. april 2021