Ledige stillinger i Arbeids- og sosialdepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Arbeids- og sosialdepartementet.
Bilde av Arbeids- og sosialdepartementets logo med riksløve. Foto: Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Dersom listen nederst på siden er tom, er det for tiden ingen utlyste stillinger. Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Jobbnorge.no.

Hvordan er det å jobbe i Arbeids- og sosialdepartementet?

Les mer om å jobbe i Arbeids- og sosialdepartementet her

Ledige stillinger i andre departementer?

Se ledige stillinger i alle departementer her

Seniorrådgivar HR

Er du sjølvgåande, ein god lagspelar og kan legge til rette for og leie interne prosessar? Da kan du vere den vi ser etter! Arbeids- og sosialdepartementet er inne i ein spennande fase med viktige satsingsområde innanfor fleire område, til dømes kompetanseutvikling. Vi jobbar heile tida med forbetrings- og utviklingsarbeid, og vi ønsker oss ein engasjert og fleksibel HR-rådgivar med solid fagkompetanse som kan medverke til å vidareutvikle departementet på sentrale HR-område framover. Du vil ...

Søknadsfrist: 24. oktober 2021