Ledige stillinger i Arbeids- og sosialdepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Arbeids- og sosialdepartementet.
Bilde av Arbeids- og sosialdepartementets logo med riksløve. Foto: Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Dersom listen nederst på siden er tom, er det for tiden ingen utlyste stillinger. Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Jobbnorge.no.

Hvordan er det å jobbe i Arbeids- og sosialdepartementet?

Les mer om å jobbe i Arbeids- og sosialdepartementet her

Ledige stillinger i andre departementer?

Se ledige stillinger i alle departementer her

Stillingen som riksmekler er ledig

Riksmekleren har som sin oppgave å mekle og bidra til forlik mellom arbeidslivets parter i tvister om inngåelse eller revisjon av tariffavtaler. Et velordnet system for å oppnå enighet i lønnsforhandlinger er av stor betydning for et velfungerende arbeids- og samfunnsliv. Oppgaven som riksmekler er en sentral og viktig del av dette. Riksmekleren oppnevnes for 3 år av gangen. Riksmekleren leder meklingsinstitusjonen, som i tillegg til riksmekleren består av et korps av kretsmeklere og ...

Søknadsfrist: 1. november 2018

Til toppen