Om Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har seks fagavdelinger, en stabsavdeling og en presse- og kommunikasjonsseksjon.