Statssekretær Kjetil Vevle

Statssekretær Kjetil Vevle (Ap)

Tiltrådte: 16.10.2023
Født: 1987

Adresse: Akersgata 64, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
E-post: postmottak@aid.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Kjetil Vevle er født i 1987, oppvokst i Odda og bosatt i Oslo.

Vevle har tidligere jobbet i Norsk Hydro, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Public Services International, Fagforbundet og ZERO.

Av politisk erfaring har han bl.a. vært sentralstyremedlem i AUF og leder av AUF i Hordaland, og bystyremedlem i Bergen for Arbeiderpartiet.

Vevle har studert administrasjon- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og PR- og kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI.

Kjetil Vevle ble utnevnt som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 16. oktober 2023. Han har tidligere vært statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet og på Statsministerens kontor i perioden fra regjeringen tiltrådte 14. oktober 2021.