Administrativ ledelse

Departementsråd Eli Telhaug er departementets administrative leder. Departementets ledergruppe består av departementsråd, assisterende departementsråd, informasjonssjef og fagavdelingenes ekspedisjonssjefer.