Ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas

E-post: ragnhild.nordaas@aid.dep.no
Telefon: 22 24 85 00

Nordaas er leder av arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen.

Ragnhild Nordaas (f. 1967) er cand. jur. fra Universitetet i Oslo. I tillegg til lang erfaring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Nordaas jobbet i Advokatfirmaet Arntzen de Besche og hun har hatt oppdrag for Statskonsult. Nordaas er også medforfatter av boken ”Arbeidsrett, særlig om omstilling i offentlig sektor”.  Ansvarlig for individuell og kollektiv arbeidsrett, arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet, med  følgende  underliggende etater: Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami),  Arbeidsretten og Riksmekleren.