Forsiden

IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi gjennomfører integreringspolitikken på departementets ansvarsområde.

IMDi er et forvaltningsorgan og kompetansesenter som skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.imdi.no/