Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet og et sentralt kunnskapsorgan for arbeidsmiljø og arbeidshelse. Instituttet skal frambringe, foredle og formidle kunnskap om arbeidsmiljø og arbeidshelse.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er et forskningsinstitutt, underlagt departementet. Instituttet utgjør et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen medisin, fysiologi, kjemi, biologi, psykologi og andre fag. Instituttet retter seg mot alle deler av norsk arbeidsliv, og kartlegger miljø- og helseforhold, vurderer faremomenter og foreslår forebyggende tiltak på arbeidsplassene.

Nettside: http://www.stami.no/