Forsida

Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordninga for statstilsett og store delar av undervisnings- og forskingssektoren. Medlemskap i Statens pensjonskasse er obligatorisk for statstilsette.

Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordninga for statstilsette og store delar av undervisnings- og forskingssektoren. I tillegg er statsføretak, statsaksjeselskap og andre verksemder med offentleg tilknyting medlemer hos Statens pensjonskasse på frivillig basis. Statens pensjonskasse administrerer også to forsikringsordningar for staten: Gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring. Alle som er tilsette i stilling som gjer rett til medlemskap i SPK kan søkje gunstig bustadlån.

Statens pensjonskasse blei oppretta i 1917. Frå 1. januar 2001 blei Statens pensjonskasse organisert som forvaltningsbedrift.

Tildelingsbrev, instruksar og årsrapportar 

Nettside

Nettside: http://www.spk.no/