Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

Uavhengig klagenemnd som avgjør tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven.

Om Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

Opprettet: 1978

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: NAV Klageinstans Oslo og Akers, Postboks 7028 St. Olavs plass, 0130 Oslo, 271

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Uavhengig klagenemnd som avgjør tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven.

Aktive medlemmer (pr. 05.01.2022)

  • Bjørn Arvid Lervik (leder)
  • Aleksander Rød (medlem)
  • Eirik Pleym-Johansen (medlem)
  • Torunn Margrethe Hardeland (varamedlem)
  • Nina Wærnhus (varamedlem)
  • Marte Therese Strand Sinkerud (varamedlem)