Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

Uavhengig klagenemnd som avgjør tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven.

Opprettet: 1978
Type: Råd

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Uavhengig klagenemnd som avgjør tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven.

Aktive medlemmer:

Bjørn Arvid Lervik (leder)
Aleksander Rød, NHO (medlem)
Eirik Pleym-Johansen, LO (medlem)
Torunn Margrethe Hardeland, NHO (varamedlem)
Nina Wærnhus, LO (varamedlem)
Marte Therese Strand Sinkerud (varamedlem)

Kontakt

Postadresse: NAV Klageinstans Oslo og Akers, Postboks 7028 St. Olavs plass, 0130 Oslo, 271