Permanente nemnder, styrer, råd og utvalg

Styret i Maritim pensjonskasse

Oversikt over styret for Maritim pensjonskasse (MPK).

Om Styret i Maritim pensjonskasse

Opprettet: 1949

Type: Styre - Se oversikt her.

Kontakt

Postadresse: Postboks 8143 Dep, 0033 Oslo
Tlf: 22 35 89 00

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utgiftene dekkes av pensjonskassen