Styret for pensjonstrygden for sjømenn

Oversikt over styret for pensjonstrygden for sjømenn.

Om Styret i Pensjonstrygden for sjømenn

Opprettet: 1949

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 8143 Dep, 0033 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utgiftene dekkes av pensjonskassen