Styret i Maritim pensjonskasse

Styret i Maritim pensjonskasse har det overordnede ansvaret for at pensjonsordningen og reguleringsfondet forvaltes i samsvar med bestemmelser fastsatt i og i medhold til lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs.

Type: Styre
Opprettet: 1949

Kontakt

Postadresse: Postboks 8143 Dep, 0033 Oslo
Tlf: 22 35 89 00