Det faglig utvalg for førerhundspørsmål

Rådgivende organ for Arbeids- og velferdsdirektoratet i spørsmål om førerhundarbeid, bl.a. godkjenning av hunder, kandidater, ekvipasjer. Også rådgivende organ for førerhundskolene.

Opprettet: 1978
Type: Råd

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Har til formål å sikre de synshemmede førerhunder av god kvalitet. Utvalget skal bistå førerhundskolene i opplæring av førerhunder og skal være et rådgivende organ for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med anskaffelse og formidling av førerhund og krav om stønad til kjøp av førerhund.

Utvalget er hjemlet i egen forskrift, og medlemmene oppnevnes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Aktive medlemer:
Arve Bjørke-Olssen                                       
Morten Eivind Haave                                      
Sjur Lindbæck                                                 
Torill Melgård                                                   
Pål Sverre Andersen (vara for Bjørke-Olssen)
Hallgeir Haugen (vara for Haave)                   
Hilde Tvedt Ryen (vara for Lindbæck)         
Thea K. Økland (vara for Melgård)              

Kontakt

Postadresse: NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark, Arbeids- og velferdsetaten, Postboks 401, 2418 Elverum