Permanente nemnder, styrer, råd og utvalg

Det faglig utvalg for førerhundspørsmål

Rådgivende organ for Arbeids- og velferdsdirektoratet i spørsmål om førerhundarbeid, bl.a. godkjenning av hunder, kandidater, ekvipasjer. Også rådgivende organ for førerhundskolene.

Om Det faglige utvalg for førerhundspørsmål

Opprettet: 1978

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark, Arbeids- og velferdsetaten, Postboks 401, 2418 Elverum

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Har til formål å sikre de synshemmede førerhunder av god kvalitet. Utvalget skal bistå førerhundskolene i opplæring av førerhunder og skal være et rådgivende organ for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med anskaffelse og formidling av førerhund og krav om stønad til kjøp av førerhund.