Servicehundutvalget

Utvalget skal bistå Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med anskaffelse og formidling av servicehund og krav om stønad til kjøp av servicehund.

Type: Råd

Om Servicehundutvalget

Har til formål å sikre servicehunder av god kvalitet. Utvalget skal bistå Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med anskaffelse og formidling av servicehund og krav om stønad til kjøp av servicehund.

Utvalget er hjemlet i egen forskrift, og medlemmene oppnevnes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Aktive medlemmer:
Morten Eivind Haave                                       
Anne Lefstad                                               
Jytte Jepsen                                                  
Arve Bjørke-Olssen (vara for Haave)              
Jørgen Hagen (vara for Lefstad)                     
Inger Robsahn (vara for Jepsen)