Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd skal ivareta en jevnlig dialog mellom statsråden og organisasjonsledere for arbeidslivets parter om sentrale utfordringer i arbeidslivs- og pensjonspolitikken. Ved behandling av aktuelle likestillingspolitiske spørsmål møter også likestillingsministeren i rådet.

I 2004 ble Arbeidslivspolitisk råd opprettet som et samarbeidsforum mellom minister for arbeidslivspolitikk og lederne i de 8 største partsorganisasjonene i landet.

I 2008 ble rådets virkeområde utvidet til også å omfatte pensjonspolitiske spørsmål, og rådet endret navn til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. 

Leder: Arbeids- og inkluderingsministeren
Organisasjoner representert i rådet:

 Arbeidstakerorganisasjoner:

 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne

Arbeidsgiverorganisasjoner:

 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • KS
 • Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

Staten som arbeidsgiver:

 • Statens personaldirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementets underliggende etater:

 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet