Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

Behandling i Rikslønnsnemnda 

Kjennelser i Rikslønnsnemnda

Om Rikslønnsnemnda

Opprettet: 1956

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Rikslønnsnemnda, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim

Eget nettsted: http://www.rikslonnsnemnda.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Frivillig tvisteløsningsorgan for partene i arbeidslivet ved tvister etter arbeidstvistloven § 6 nr. 3.

Aktive medlemmer (pr. 1/5/2022)

 • Liv Synnøve Taraldsrud Leder
 • Rolf Negård Medlem
 • Peggy Hessen Følsvik Medlem
 • Egil André Aas Medlem
 • Gøril Bjerkan Medlem
 • Gisle Norheim Medlem
 • Erling Barth Medlem
 • Terje Olav Olsson Varamedlem
 • Solveig Nowacki Varamedlem
 • Roger Haga Heimli Varamedlem
 • Margrete Meder Varamedlem
 • Julie Lødrup Varamedlem
 • Kristin Sæther Varamedlem
 • Kjersti Barsok Varamedlem
 • Are Tomasgaard Varamedlem
 • Jon Fladøy Claudi Varamedlem
 • Håkon Tandstad Varamedlem
 • Gro Øien Varamedlem
 • Trude Tinnlund Varamedlem
 • Yvonne Larssen Varamedlem
 • Mads Backer-Owe Sekretær
 • Helene Nødset Lang Sekretær