Rikslønnsnemndas kjennelser

Kjennelser fra Rikslønnsnemnda.

 • Rikslønnsnemndas kjennelse 2016/2

  Rikslønnsnemnda har i dag avsagt kjennelse i Sak 2/2016 - Tvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene).

 • Rikslønnsnemndas kjennelse 2016/1

  Rikslønnsnemnda har avgitt kjennelse i tvisten mellom Norsk flygeforbund/LO og NHO luftfart/NHO i forbindelse med tariffoppgjøret 2016.

 • Rikslønnsnemndas kjennelse 2014/1

  Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i arbeidstvisten mellom Industri Energi og Norsk Industri. Tvisten oppsto under lønnsoppgjøret 2014 i forbindelse med reforhandling av tariffavtalen for vaskerier og renserier.

 • Rikslønnsnemndas kjennelse 2013/1

  Rikslønnsnemnda har 27. september 2013 avsagt kjennelse i arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Atea AS våren 2013. Nemnda ga ikke EL & IT Forbundet medhold i kravet om tariffavtale i Atea AS.

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 2000

  Sak_1:_Oslo kommune - Norsk Helse- og Sosialforbund.pdf Sak_2: KS - Det norske maskinistforbund.pdf Sak_3: NHO/OLF - OFS.pdf Sak_4: NHO/OLF - Lederne.pdf Sak_5: Oslo kommune - Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1998

  Sak_1: Norges Rederiforbund - OFS.pdf Sak_2: KS - Norsk Helse- og Sosialforbund .pdf Sak_3,_4_og 5: KS - Norsk Sykepleierforbund, Norsk Radiografforbund og NITO.pdf Sak_6: Staten - Akademikernes Fellesorganisasjon.pdf Sak_7: NAVO/Telenor - LO

 • Rikslønnsnemndas kjennelse 2012/6

  Rikslønnsnemndas kjennelse 7. desember 2012 i sak 6/2012. Tvisten mellom Fagforbundet og NHO Service i forbindelse med tariffrevisjonen 2012.

 • Rikslønnsnemndas kjennelse 2012/5

  Rikslønnsnemndas kjennelse 7. desember 2012 i sak 5/2012: Tvisten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service i forbindelse med tariffrevisjonen 2012.

 • Rikslønnsnemndas kjennelse 2012/4

  Rikslønnsnemndas kjennelse 11. oktober 2012 i sak 4/2012: Tvisten mellom Lederne og Norsk olje og gass i forbindelse med tariffrevisjon 2012.

 • Rikslønnsnemndas kjennelse 2012/2 og 3

  Rikslønnsnemndas kjennelse 11. oktober 2012 i sak 2 og 3/2012: Tvisten mellom Industri Energi/Safe og Norsk olje og gass i forbindelse med tariffrevisjon 2012.

 • Rikslønnsnemndas kjennelse 2012/1 (frivillig nemnd)

  Rikslønnsnemndas kjennelse 29. august 2012 i sak 1/2012 (frivillig nemnd): Tvisten mellom Unio og staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen 2012.

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 2010/2

  Rikslønnsnemndas kjennelse 21. oktober 2010 i sak 2/2010: Tvisten mellom YS Spekter og Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 2010/1

  Tvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service vedrørende opprettelse av tariffavtale i virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedriftshelsetjeneste

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 2009/1

  Tvisten mellom Norsk Flygerforbund/Norsk Luftambulanse Flygerforening og NHO/NHO Luftfart/Norsk Luftambulanse AS i forbindelse med tariffoppgjøret 2009.

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 2006/3

  Tvisten mellom Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) i forbindelse med tariffrevisjonen 2006.

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 2006/2

  Tvisten mellom Akademikerne og staten v/Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) i forbindelse med tariffrevisjonen 2006

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 2006/1

  Tvisten mellom Norsk Flygerforbund/Lufttransport Flygerforening og NHO/Flyselskapenes Landsforening/Lufttransport AS i forbindelse med tariffrevisjonen 2005

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 2005/1

  Tvisten mellom EL & IT Forbundet og Tekniske Entreprenørers Landsforening i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 (heisoverenskomsten)

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 2004/3

  Tvisten mellom Oljearbeidernes Fellessammenslutning og Norges Rederiforbund

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 2004/1 og 2

  Sak 1 og 2/2004 Oljearbeidernes fellessammenslutning og Lederne - Oljeindustriens Landsforening

 • Side 1 av 3
 • Side 1 av 3