Rikslønnsnemndas kjennelse 2016/2

Rikslønnsnemnda har i dag avsagt kjennelse i Sak 2/2016 – Tvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene).