Rikslønnsnemndas kjennelse 2012/4

Rikslønnsnemndas kjennelse 11. oktober 2012 i sak 4/2012: Tvisten mellom Lederne og Norsk olje og gass i forbindelse med tariffrevisjon 2012.

Rikslønnsnemndas kjennelse (pdf)