Rikslønnsnemndas kjennelse 2013/1

Rikslønnsnemnda har 27. september 2013 avsagt kjennelse i arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Atea AS våren 2013. Nemnda ga ikke EL & IT Forbundet medhold i kravet om tariffavtale i Atea AS.

Rikslønnsnemnda har 27. september 2013 avsagt kjennelse i arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Atea AS våren 2013. Nemnda ga ikke EL & IT Forbundet medhold i kravet om tariffavtale i Atea AS. 

Les Rikslønnsnemndas kjennelse (pdf)