Rikslønnsnemndas kjennelser

Kjennelser fra Rikslønnsnemnda.

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 2002

  Sak 1/2002 Norsk Sykepleierforbund - Arbeidsgiverforeningen NAVO (PDF) Sak 2/2002 Kommunalansattes fellesorganisasjon – Servicebedriftenes landsforening (PDF) Sak 3 og 4/2002 Norsk helse- og sosialforbund og Norsk kommuneforbund – Servicebedriftenes

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1995

  Sak_1: Staten - Akademikernes Fellesorganisasjon.pdf Sak_2: KS - Akademikernes Fellesorganisasjon.pdf Sak_3: Oslo kommune - Akademikernes Fellesorganisasjon.pdf Sak_4: Staten - Samarbeidsorganisasjonen Norsk Politiforbund og Lensmannsetatens

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1994

  Sak_1: KS - Norsk Sykepleierforbund.pdf Sak_2,_3,_4_og 5: KS - Norsk Bioingeniørforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norske Fysioterapeuters Forbund og Norsk Radiografforbund.pdf Sak_6: NHO/OLF - OFS.pdf Sak_7: NHO/OLF - Norsk Arbeidslederforbund.pdf

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1993

  Sak 1: Staten - Samarbeidsorganisasjonen Norsk Politiforbund og Lensmannsetatens Landslag.pdf Sak_2: NHO - Privatansattes Fellesorganisasjon/Tømmermålernes Landsforening.pdf Sak_3: NHO - Norske Sivilingeniørers Forening.pdf

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1992

  Sak_1: NHO og Rederienes Landsforening - YS/Det norske maskinistforbund.pdf Sak_2: NHO/Norske Transportbedrifters Landsforening - YS/Norsk Rutebilarbeiderforbund (frivillig lønnsnemnd).pdf Sak_3: Kommunenes Sentralforbund - Norsk Hjelpepleierforbund

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1990

  Sak_1: NHO og Oljeindustriens Landsforening - OFS.pdf Sak_2: Staten - Samarbeidsorganisasjonen Norsk Politiforbund og Lensmannsetatens Landslag.pdf

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1989

  Sak 1-6 Frivillig lønnsnemnd, deler av kommunesektoren Sak 7 Frivillig lønnsnemnd, Norske Bankfunksjonærers Forbund - Bankenes Arbeidsgiverforening

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1988

  Sak 1: Norsk Sykepleierforbund - Norske Kommuners Sentralforbund Sak 2: Norsk Sykepleierforbund - Staten

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1986

  Sak 1: Forhandlingssammenslutningen Norsk Kommuneforbund m. fl. - Norske Kommuners Sentralforbund Sak 2: OFS/OAF - N. A. F./NOAF Sak 3: OFS/CAF - N. A. F./NOAF Sak 4: OFS/OBF - N. A. F./NOAF Sak 5: NOPEF - N. A. F./NOAF Sak 6: NOPEF - NOAF

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1985

  Sak 1: NFATF, NJF, NEKF - N. A. F. og Norsk Hydro AS Sak 2: NOPEF - N. A. F. og Norsk Hydro AS Sak 3: Norges Funksjonærforbund - Norsk Hydro AS Sak 4: Rederiansatte Oljearbeideres Forbund og OFS - Arbeidsgiverforeningen for skip og offshorefartøyer

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1984

  Sak 1: OFS - NOAF Sak 2: Norske Kommuners Sentralforbund - Forhandlingssammenslutningen Norsk Kommuneforbund m.fl. Sak 3: Oslo kommune - Forhandlingssammenslutningen Norsk Kommuneforbund m.fl. Sak 4: Statstjenestemannskartellet og Norsk Lærerlag -

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1983

  Frivillig voldgiftsnemnd N.A.F. - NOAF og OAF Frivillig voldgiftsnemnd ROF - Norsk Offshorforening Sak 4 1982 OAF - N.A.F og NOAF - tillegg

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1982

  Sak 1: Norsk Hjelpepleierforbund - Staten Sak 2: NTF - N.A.F. (og vedlegg rettelser) Sak 3: NRAF - N.A.F. (og vedlegg rettelser) Sak 4: Operatøransattes Forbund - NOAF

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1981

  Sak 1: LO - N.A.F. Sak 2: Norsk Sjømannsforbund - Norsk Offshoreforening Sak 3: NITO - Kongsberg Våpenfabrikk Sak 4: Norsk Flyteknikerorganisasjon - N.A.F. og Flyselskapenes Arbeidsgiverforening Sak 5: OFS - Mobil, Elf, Phillips

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1980

  Sak 1: Akademikernes Fellesorganisasjon - Staten Sak 2: Norsk Lærerlag - Staten Sak 3: Norsk Lærerlag - Norske Kommuners Sentralforbund Sak 4 del I: OFS - Mobil, Elf, Phillips Sak 4 del II: OFS - Mobil, Elf, Phillips Sak 4 del III: OFS - Mobil, Elf,

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1976

  Sak_3_1976_RLN_kjennelse_i_Krysset_saken.pdf

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1972

  Sak 1: Norsk Sykepleierforbund - Norske Kommuners Sentralforbund Sak 2: Embedsmennenes Landsforbund - Staten Sak 3: Norske Fysioterapauters Forbund - Norske Kommuners Sentralforbund

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1970

  Sak 1: Norsk Arbeidsgiverforening og Redernes Arbeidsgiverforening - Norsk Styrmandsforening Sak 2: Norsk Arbeidsgiverforening og Redernes Arbeidsgiverforening - Det norske maskinistforbund Sak 3: Norges Drosjeeier-Forbund, Oslo Drosjeeierforening

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1969

  Sak 1: Norges Drosjeeier-Forbund og Trondhjems Drosjeeierforening - Norsk Transportarbeiderforbund (frivillig lønnsnemnd) Sak 2: Filharmonisk Selskap, Oslo, Musikselskabet "Harmonien", Bergen og Symfoniorkestret i Trondheim - Norsk Musikerforbund (

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1968

  Sak 1: Oslo kommune - Norsk Sykepleierforbund Sak 2: De norske teatres forening - Norsk Skuespillerforbund (frivillig lønnsnemnd) Sak 3: Staten - Statsansatte Ingeniørers Ervervsgruppe av Den Norske Ingeniørforening

 • Side 2 av 3
 • Side 2 av 3