Rikslønnsnemndas kjennelser 1969

Sak 1: Norges Drosjeeier-Forbund og Trondhjems Drosjeeierforening - Norsk Transportarbeiderforbund (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 2: Filharmonisk Selskap, Oslo, Musikselskabet "Harmonien", Bergen og Symfoniorkestret i Trondheim - Norsk Musikerforbund (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 3: Norges Byforbund og Norges Herredsforbund, Forhandlingsorganisasjonen - Norsk Lærerlag (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 4: Norges Røde Kors - Norsk Lærerlag (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 5: Norges Husmorforbund - Norsk Lærerlag (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 3, 4 og 5 Tilleggskjennelse (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 6:  Oslo kommune - Norsk Lærerlag (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 6 Tilleggskjennelse (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 7: Barnehagekretsen i Oslo - Norsk Lærerlag (frivillig lønnsnemnd) 

Sak 8: Oslo kommune - Norske Fysioterapeuters Forbund 

Sak 9: Bergen trygdekasse v/Rikstrygdeverket - Norsk Kommuneforbund (frivillig lønnsnemnd)