Rikslønnsnemndas kjennelser 1985

Sak 1: NFATF, NJF, NEKF - N. A. F. og Norsk Hydro AS  

Sak 2: NOPEF - N. A. F. og Norsk Hydro AS

Sak 3: Norges Funksjonærforbund - Norsk Hydro AS

Sak 4: Rederiansatte Oljearbeideres Forbund og OFS - Arbeidsgiverforeningen for skip og offshorefartøyer